top of page

Groepen op Boetzelaer136

Hieronder vindt u informatie over groepen op Boetzelaer136

Kinderen:

Rond-brugklas-groep

Deze groep is bedoeld voor kinderen/pubers vanaf groep 8 tot en met de 2e klas van het vervolgonderwijs.

Deelname aan de groep is zinvol voor die kinderen die de overstap naar het vervolgonderwijs moeilijk maken of daarbij problemen hebben ondervonden. Te denken valt aan kinderen met een gebrek aan sociale vaardigheden, kinderen die onzeker zijn of kinderen die veel moeite hebben met het plannen en organiseren van hun werk.Het programma van de groep wordt vooral bepaald door wat er bij de deelnemers leeft. Het kan variëren van een goed gesprek of een oefening tot een opdracht. Veiligheid en plezier hebben zijn belangrijke kenmerken van deze groep. Dat zijn noodzakelijke voorwaarden om nieuw gedrag te kunnen leren en over jezelf te durven nadenken.De groep komt om de 14 dagen op woensdag van 16.30 tot 17.30 uur bij elkaar. De grootte van de groep is maximaal 8 personen. Voorbereiding en begeleiding zijn in handen van Bert Krapels (kinder- en jeugdpsychotherapeut) en Astrid Slingerland (kinder- en jeugdpsychotherapeut)Voordat tot deelname aan de groep kan worden besloten is een gesprek met ouders en het betreffende kind nodig. Bij belangstelling kunnen ouders een mailtje sturen naar info@bertpsychotherapeut.nl

Volwassenen:

inzichtgevende,

psychodynamische groep

Op maandagavond is er een ambulante psychodynamische groep geleid door Charles Huffstadt en Petra Hoytema voor mensen met problemen die vooral geworteld zijn in de omgang met anderen.Voor informatie kunt u contact opnemen met de behandelaars; hun gegevens vindt u op de pagina Praktijken.​Een folder over de groep kunt u downloaden door op de rode knop hierboven te klikken.

bottom of page