top of page

Dit zijn onze praktijken

Hieronder vindt u informatie over de praktijken die in Boetzelaer136 gevestigd zijn.

elske_2017.jpg

Elske Koks

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut​

W: www.eckoks.nl

T: 06 - 29 39 77 25

Graag inspreken op voicemail, dan bel ik u terug

Problematiek: Angst- en stemmingstoornissen, losmakings- en rouwproblematiek, echtscheidingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, burnout en werkgerelateerde problematiek

Behandelingen: Individuele psychodynamische psychotherapie (kortdurend model, ook langdurig mogelijk), Dynamic Interpersonal Therapy, aandachtgerichte cognitieve therapie

Doelgroepen: Volwassenen, ouderen

Wachttijd: De actuele wachttijd is te beluisteren via de praktijktelefoon. Mocht de wachttijd langer dan 6 weken worden, dan neem ik tijdelijk geen nieuwe cliënten aan. Na de intake is er geen wachttijd tot behandeling. Indien er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen of indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of met mij om te overleggen over alternatieven. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en zodat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

Type praktijk: Generalistische Basis GGZ, gespecialiseerde GGZ en zelfbetalende cliënten

E: monique@jepsy.nl  

W: www.jepsy.nl

T: 06 - 44 57 00 73

Tel. spreekuur: di-woe tussen 14.15 en 14.45 uur

Monique Harperink

GZ-psycholoog - Kinder- en Jeugdpsycholoog

Problematiek: angstproblemen, stemmingsproblemen, gedragsproblemen, sociale problemen, problemen rond school en schoolkeuze, opvoedingsproblemen, gezinsproblemen.

Behandelingen: therapie voor kinderen & jongeren, ouderbegeleiding en coaching, training omgaan met faalangst, handelingsgerichte diagnostiek en vertaling van diagnoses naar handelen in de praktijk thuis en op school.

Doelgroepen: kinderen, jeugdigen, adolescenten, ouders, scholen

Wachttijd: Kijk voor actuele informatie over de aanmeldingswachttijd op mijn website www.jepsy.nl. Na de intake is er geen wachtijd tot behandeling. Indien er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen of indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of met mij (tijdens de telefonische spreekuren) om te overleggen over alternatieven.

Type praktijk: Jeugd GGZ via Gemeente en zelfbetalende cliënten

Foto VeraC-klein.jpg
Vera Commandeur

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut

E: info@commandeurpsychotherapie.nl

T: 06 - 22 41 64 07

Graag uw naam, telefoonnummer en evt. emailadres inspreken, dan bel ik u terug

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

E: bertpsychotherapeut@gmail.com

T: 06 - 34 10 89 11

Tel. spreekuur: ma-di-woe-do tussen 14.15 en 14.45 u.

Bert Krapels

Klinisch Psycholoog - Kinder- en Jeugdpsychotherapeut

Problematiek: Interpersoonlijke problemen, persoonlijkheidsproblemen, identiteitsvraagstukken, PTSS en traumagerelateerde klachten, emotie- en gedragsregulatieproblemen inclusief licht grensoverschrijdend gedrag, angst- en stemmingsklachten.

Behandelingen: Individuele psychotherapie waarbij ik gebruik maak van diverse therapeutische technieken zoals EMDR, cognitieve gedragstherapie, Mentalization Based Treatment (MBT).

Doelgroep: Volwassenen van 18 jaar en ouder die geen acute zorg nodig hebben.

Wachttijd: Informeer telefonisch of per e-mail naar de actuele aanmeldingswachttijd. De aanmeldingswachttijd is de tijdsperiode van het moment van aanmelding tot de datum van intake. Behandeling volgt direct na de intakefase; er is geen (behandel)wachttijd. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met mij opnemen, www.lvvp.info/voor-clienten raadplegen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake in gestart.

Type praktijk: Gespecialiseerde GGZ (er zijn geen contracten met zorgverzekeraars, wat betekent dat volledige of gedeeltelijke vergoeding afhangt van uw zorgverzekeringspolis; raadpleeg uw zorgverzekeraar voor vergoedingsmogelijkheden) en particuliere cliënten die zelf betalen.

Problematiek: Kinder- en jeugdproblematiek, traumaverwerking volwassenen, burnout-problematiek, adoptieproblematiek

Behandelingen: Experiëntiële therapie, symbooldrama, EMDR, speltherapie, ouderbegeleiding, kinderdiagnostiek

Doelgroepen: Kinderen, jeugdigen, volwassenen

Wachttijd: Vanwege het afbouwen van de praktijk is er voorlopig een cliëntenstop. Normaliter is de aanmeldingswachttijd 16 weken. De behandelingswachttijd is 2 weken, afhankelijk van het benodigde diagnostisch onderzoek. Indien er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen of indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of met mij om te overleggen over alternatieven. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en zodat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

Type praktijk: Generalistische Basis GGZ, Gespecialiseerde GGZ, Jeugd GGZ via Gemeente en zelfbetalende cliënten

Doug_klein-nieuw.jpg
Doug Ota

GZ-psycholoog, NIP kinder- en jeugdpsycholoog

E: info@safepassage.nl

W: www.safepassage.nl

T: 06 - 36 18 09 13

Graag inspreken op voicemail, dan bel ik u terug

Problematiek: Kinder- en jeugdproblematiek, relatietherapie, gezinstherapie, ouderbegeleiding, echtscheidingsproblematiek, angst- en stemmingstoornissen, rouw en verlies, internationale mobiliteit en culturele identiteit (expats)

Behandelingen: Individuele therapie, partnerrelatietherapie, systeemtherapie, groepstherapie, narratieve therapie, cliëntgerichte therapie, schematherapie

Wachttijd: Kijk op www.safepassage.nl voor de actuele wachttijden. Na de intake is er geen wachtijd tot behandeling. Indien er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen of indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of met mij om te overleggen over alternatieven. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en zodat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

Doelgroepen: Kinderen, jeugdigen, volwassenen, ouders, gezinnen, expats

Type praktijk: Generalistische basis GGZ en zelfbetalende cliënten

Werkdagen woensdag, donderdag, vrijdag

T: 06 - 41 93 83 37

E: astrid@praktijkslingerland.nl

W: www.praktijkslingerland.nl

Astrid Slingerland

Registerpsycholoog NIP -

(Kinder- en Jeugd) Psychotherapeut

Problematiek: Angst- en stemmingsproblematiek, trauma, hechtings- en identiteitsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek, kinder- en jeugdproblematiek, opvoedings- en gezinsproblemen. 

Behandelingen: Onderzoek van 4 - 18 jaar, cliëntgerichte- en inzichtgevende therapie, EMDR, Schematherapie, ouderbegeleiding.

Doelgroepen: Kinderen, jongeren en volwassenen, ouders en gezinnen.

Wachttijd: Kijk op www.praktijkslingerland.nl voor de actuele wachttijd. Na de intake is er geen wachtijd tot onderzoek of behandeling. Indien er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen of indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of met mij om te overleggen over alternatieven. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en zodat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart

Type praktijk: Generalistische Basis GGZ, Gespecialiseerde GGZ, Jeugd GGZ via Gemeente en zelfbetalende cliënten

Jan-Willem van der Klaauw
Psychiater

E: 1giogui@gmail.com

T: 06 - 29 07 68 26

Graag inspreken op voicemail, dan bel ik u terug

Problematiek: Angst- en stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek, AD(H)D en overige ontwikkelingsproblematiek, levensvraagstukken onder andere op het gebied van leeftijd, zingeving en identiteit.

Behandelingen: Psychotherapie met elementen uit de experiëntiële therapie, cognitieve gedragstherapie, steunend-structurerende therapie en lichaamsgerichte therapie, zo nodig aangevuld met medicamenteuze behandeling.

Doelgroepen: Volwassenen

Wachttijd: Informeer telefonisch of per email naar de actuele aanmeldingswachttijd. Na de intake is er geen wachttijd tot behandeling. Indien er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen of indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of met mij om te overleggen over alternatieven. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en zodat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

Type praktijk: Gespecialiseerde GGZ; ongecontracteerde zorg (afhankelijk van het type verzekering komt een deel van de kosten voor rekening van de verzekerde)

T: 06 - 45 62 67 84

E: info@femkevink.nl

W: www.femkevink.nl

Werkdagen maandag, donderdag en vrijdag

Femke Vink

GZ-psycholoog

femke.jpg

Problematiek: o.a. spannings- en angstklachten, somberheid, problemen na een traumatische en moeilijke gebeurtenis, problematiek rondom zelfbeeld, levensfaseproblemen, werkgerelateerde problematiek

Behandelingen: Voornamelijk oplossingsgerichte therapie en narratieve therapie. Daarnaast ook EMDR, mindfulness en cognitieve gedragstherapie. Individueel, relationeel/systemisch, groepen/teams.

Doelgroepen: Jongvolwassenen (18+), volwassenen en ouderen.

Wachttijd: Kijk op www.femkevink.nl voor de actuele wachttijd. Na het eerste gesprek is er geen wachttijd tot de vervolggesprekken. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of met Femke Vink om te overleggen over alternatieven. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Type praktijk: Generalistische basis GGZ, (gedeeltelijk) vergoede zorg, coaching/training (individueel/groeps-/teamverband).

Margreet van Lookeren Campagne

GZ-psycholoog

E: info@margreetvanlookerencampagne.nl

W: www.margreetvanlookerencampagne.nl

T: 06 - 48 90 63 67

Graag inspreken op voicemail, dan bel ik u terug

Problematiek: Stemmingsklachten, angst- en spanningsklachten, burnout, identiteitsproblemen, trauma, levensfaseproblematiek, rouwverwerking en werkgerelateerde problemen.

Behandelingen: Cognitieve gedragstherapie, schematherapie, oplossingsgerichte therapie, inzichtgevende therapie, steunend-structurerende therapie en EMDR.

Doelgroepen: (Jong)volwassenen, ouderen.

Wachttijd: Informeer telefonisch of per email naar de aanmeldingswachttijd. Na de intake is er geen wachttijd tot behandeling. Indien er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen of indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of met mij om te overleggen over alternatieven. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en zodat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

Type praktijk: Generalistische basis GGZ en zelfbetalende cliënten

E: renske@gezinspraktijkgeurink.nl

W: www.gezinspraktijkgeurink.nl

T: 06 - 82 07 91 13

Werkdagen dinsdag en donderdag

Renske Geurink - Marijt

Orthopedagoog-generalist NVO

Theraplay practitioner

Infant Mental Health specialist i.o.

renske2.jpg

Problematiek: Autisme, angst- en stemmingsproblematiek, gedragsproblemen, hechtingsproblematiek, opvoedings- en gezinsproblemen, Infant Mental Health (problematiek bij kinderen tussen de 0 en 6 jaar en hun ouders).

Behandelingen: Handelingsgericht diagnostisch onderzoek, Theraplay, Pivotal Response Treatment, speltraining, spelbegeleiding, kindertherapie, ouderbegeleiding.

Doelgroepen: Kinderen, ouders en gezinnen.

Wachttijd: Kijk op www.gezinspraktijkgeurink.nl voor de actuele wachttijd. Na de intake is er geen wachttijd tot onderzoek of behandeling. Indien er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen of indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of met mij om te overleggen over alternatieven.

Type praktijk: Jeugd GGZ via Gemeente (per 2020) en zelfbetalende cliënten

Ingeborg.JPG
Ingeborg Schultze

GZ-psycholoog

E: aci@casema.nl

W: onder constructie

T: 06 - 577 67 907

Graag inspreken op voicemail, dan bel ik u terug

Problematiek: Burn-out/stress, depressie, angst- en spanningsklachten, relatieproblemen (individueel), trauma, zingeving, aanpassingsproblemen, werkgerelateerde problematiek, onzekerheid/zelfbeeld.

Behandelingen: Cognitieve gedragstherapie, Rationeel Emotieve Therapie, mindfulness/ACT, (elementen van) schematherapie en oplossingsgerichte therapie, steunend-structurerende therapie, EMDR en hypnose.

Psychologisch onderzoek: intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek

Doelgroepen: Volwassenen en jongvolwassenen.

Wachttijd: Informeer telefonisch of per email naar de aanmeldingswachttijd. Na de intake is er geen wachttijd tot behandeling. Indien er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen of indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of met mij om te overleggen over alternatieven.

Type praktijk: Generalistische basis GGZ, (gedeeltelijk) vergoede zorg en zelfbetalende cliënten.

E: info@karinreurslag.nl

W: www.karinreurslag.nl

T: 06 - 44 00 78 41

Graag inspreken op voicemail, dan bel ik u terug

Karin Reurslag

GZ-psycholoog - Kinder- en Jeugdpsycholoog

Foto Karin2.jpg

Problematiek: Angst- en stemmingsproblematiek, kind- en jeugdproblematiek, trauma, zelfbeeld.

Behandelingen: Diagnostiek 8 - 18 jaar, w.o. handelingsgerichte diagnostiek, cognitieve gedragstherapie, mindfulness, oplossingsgerichte therapie, traumatherapie.

Doelgroepen: Kinderen, jongeren en ouders.

Wachttijd: Op mijn website www.karinreurslag.nl kunt u kijken voor actuele informatie. Na de intake is er geen wachttijd tot onderzoek of behandeling. Indien er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen of indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of met mij om te overleggen over alternatieven.

Type praktijk: Generalistische Basis GGZ, Jeugd GGZ via de gemeenten regio Haaglanden en zelf betalende cliënten.

annemariecastel.jpeg
Annemarie Castel

Klinisch Psycholoog - Psychoanalytisch psychotherapeut i.o.

E: cinaolea@icloud.com

T: 06 - 219 437 49

Graag inspreken op voicemail, dan bel ik u terug

Problematiek: Stemmingsproblemen, angsten, interpersoonlijke problemen, persoonlijkheidsproblemen, vroege traumatische ervaringen, relatieverslaving, identiteitsproblemen, negatief zelfbeeld, spanningsklachten, emotieregulatie, burn-out.

Behandelingen: Inzichtgevende behandeling: psychoanalytische psychotherapie. Verder ben ik senior schematherapeut en bied ik traumabehandeling zoals EMDR.

Supervisie: Supervisie VGCT en schematherapie

Doelgroep: Volwassenen die geen crisiszorg en geen medicatieconsult nodig hebben.

Wachttijd: Ik hanteer geen wachtlijst. Als u mailt leg ik dezelfde week contact met u om al dan niet met u af te spreken. Als ik een plek heb dan zal ik u een folder met informatie versturen en vraag ik u een formulier in te vullen.

Type praktijk: In het jaar 2024 werk ik met enige contracten van verzekeraars. Ik kan u informeren per mail.

W: www.moniquedingemans.nl

T: 06 - 19 13 64 92

Graag uw naam en telefoonnummer inspreken op mijn voicemail, dan bel ik u z.s.m. terug

Monique Dingemans

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut

foto monique dingemans_edited.jpg

Problematiek: Problemen na traumatische of moeilijke gebeurtenissen, angst- en spanningsklachten, somberheid, negatief zelfbeeld, persoonlijkheidsproblemen en aanhoudende lichamelijke klachten.

Behandelingen: Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR), Cognitieve gedragstherapie, Mindfulness en inzichtgevende psychotherapie.

Doelgroepen: Volwassenen en ouderen (18+).

Ervaring: Ruim 14 jaar bij een grote landelijke GGZ-instelling en eigen praktijk in Zeeland en Noord Brabant.

Wachttijd: Kijk op www.moniquedingemans.nl voor de actuele wachttijd. Na de intake is er geen wachttijd tot behandeling. Indien er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen of indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en zodat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

Type praktijk: Generalistische Basis GGZ (gedeeltelijk) vergoede zorg, Gespecialiseerde GGZ (gedeeltelijk) vergoede zorg en zelf betalende patiënten.

marissa1.jpg
Marissa Holla

GZ-psycholoog​

W: www.praktijkemovere.nl

E: m.holla@extenzo.nu

T: 06 - 11 07 29 23

Graag voicemail, mail of app, dan bel ik u terug

Aanwezig: dinsdag 09.00 - 17.00

Problematiek: Angstklachten, stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek, emotieregulatie, rouwproblematiek, levensfaseproblematiek, lichte verslaving, ADHD

Behandelingen: Cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR

Doelgroepen: Volwassenen, jongvolwassenen

Wachttijd: Zie mijn website www.praktijkemovere.nl voor actuele informatie. 

Type praktijk: Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Ik ben aangesloten bij 1np, die contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars

bottom of page