top of page

Frequently Asked Questions

Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen.   

01

Hoe moet ik mij aanmelden bij Boetzelaer136?

Boetzelaer136 is een pand waarin ca. 15 zelfstandige praktijken gevestigd zijn. U kunt zich niet aanmelden bij het pand, maar alleen bij de individuele praktijkhouders. Op de pagina Praktijken vindt u informatie over de specialisaties, de behandelmethoden, de doelgroepen en evt. wachttijden van elke praktijkhouder. Daar vindt u ook informatie over hoe u zich kunt aanmelden.

02

Wordt mijn behandeling vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Het overgrote deel van de behandelingen wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Iedere Nederlandse ingezetene is verplicht verzekerd en in het basispakket van die zorgverzekering zit zowel de Generalistische basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ. Op de pagina Praktijken kunt u bij elke praktijk zien welk type behandelingen daar geleverd worden. Als uw  zorgaanbieder een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt uw behandeling volledig vergoed. Als uw zorgaanbieder geen contract heeft met uw zorgverzekeraar dan kunt u de rekening zelf bij uw zorgverzekeraar indienen en wordt ca.70% van de rekening vergoed. Het is goed om hierover al in het eerste gesprek met uw zorgaanbieder te overleggen. 

03

Wat is het verschil tussen de Generalistische basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ?

De huisarts verwijst u, bij een vermoeden van een DSM-stoornis, door naar de Generalistische basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ. Dit hangt af van de ernst van uw problematiek, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten. Simpel gezegd zal de huisarts u naar de Basis GGZ verwijzen als de klachten mild tot matig zijn en de verwachting is dat deze met 10 à 12 gesprekken verholpen kunnen worden. Zijn de problemen complexer en blijkt langer durende behandeling nodig dan verwijst de huisarts naar de Gespecialiseerde GGZ. Het is ook mogelijk dat u verwezen bent naar de Basis GGZ en dan tijdens de behandeling blijkt dat dit onvoldoende soelaas biedt. In overleg met uw behandelaar kunt u dan bij de huisarts vragen om een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ.

04

Moet ik bij deze hulp een Eigen Bijdrage betalen?

 

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle Eigen Bijdragen voor hulp in de GGZ afgeschaft.

Waar u wel rekening mee moet houden is het voor alle verzekerden geldende Eigen Risico dat dit jaar (2020) 385 euro per jaar bedraagt. Als u in 2020 nog geen andere zorgkosten hebt gehad als uw zorgverzekeraar onze rekening ontvangt dan zal uw zorgverzekeraar eerst deze 385 euro bij u in rekening brengen.

05

Hoe weet ik of ik bij een goede hulpverlener terecht ben gekomen?

Of er een goede 'klik' ontstaat tussen u en uw hulpverlener hangt van veel, ook heel persoonlijke, factoren af. Zolang u nog niet weet of die 'klik' ontstaat kunt u in elk geval kiezen voor een hulpverlener die goed opgeleid en geregistreerd is en die lid is van de gevestigde beroepsverenigingen, zodat hij/zij deelneemt aan intervisie, visitatie, aangesloten is bij een Klachtencommissie en/of valt onder het Medisch Tuchtrecht. Voor alle hulpverleners werkzaam in Boetzelaer136 gelden alle of vrijwel alle bovenstaande vereisten.

06

Nu de Jeugd GGZ niet meer onder de zorgverzekering valt, kan ik dan met mijn kind nog bij jullie terecht?

De overheveling van de Jeugd GGZ van de zorgverzekeringswet naar de gemeenten, die in 2015 heeft plaats gevonden, heeft ertoe geleid dat er voor kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) nu een heel ander betalingssysteem geldt. Bovendien kunnen kinderen en jeugdigen niet meer een beroep doen op de wet en een recht op zorg claimen, de gemeente heeft namelijk alleen een inspanningsverplichting.  Gedurende de eerste jaren hebben de kinder- en jeugdpsychologen en -psychotherapeuten in ons pand een goede samenwerking met de Gemeente Den Haag opgebouwd en we doen ons uiterste om ervoor te zorgen dat de vergoeding van de zorg voor onze cliënten niet wordt aangetast. Meer specifieke informatie kunt u krijgen van uw behandelaar of de behandelaar van uw kind.

bottom of page